Mỗi vé vào cổng có giá trị 160 nhân dân tệ, tương đương khoảng 450.000 đồng. Chương trình bắt đầu từ ngày 7-7 đến hết ngày 31-8 (hoặc đến khi hết vé).