Hai bên ký kết ghi nhớ hợp tác, theo đó, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ cấp 5 suất học bổng trị giá 1.500 USD/suất cùng chi phí ăn ở, trị giá 1.500 USD/người cho 5 sinh viên Lào với thời gian đào tạo 4-5 năm.

 
Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM sẽ nhận trách nhiệm đào tạo 5 sinh viên này theo các ngành học của trường.
T.Vinh