- Chuyên viên tư vấn du học IDP trả lời: Các trường ở Úc cung cấp khá nhiều học bổng dành cho các sinh viên quốc tế, đặc biệt một số trường còn dành riêng những suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Em có thể tham khảo danh sách các học bổng từ trang web của IDP: www.vietnam.idp.com. Ngoài học bổng của các trường, chính phủ Úc cũng có cấp học bổng như: học bổng Australia Development Scholarship và Endeavours Awards (trang web www.ausaid.gov.au) nhưng chủ yếu là cho bậc sau đại học.

Còn đối với học bổng của các trường đại học ở Úc thì tùy theo giá trị học bổng và yêu cầu riêng của từng trường, điều kiện xét tuyển sẽ khác nhau. Điều kiện chung để xét tuyển học bổng cho bậc đại học ở Úc là: điểm trung bình từ 8.0 trở lên, điểm IELTS 6.5 trở lên.