Kiến nghị của UBND TP xuất phát từ những sai phạm của Trường ĐH Hùng Vương mà Thanh tra TP vừa có kết luận sau khi tổ chức thanh tra.
 
Theo UBND TPHCM, nội dung kết luận thanh tra đã đánh giá nghiêm túc, toàn diện, chỉ ra những vấn đề sai phạm của Hội đồng quản trị, hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương trong nhiều thời kỳ; xuất phát từ các mâu thuẫn gay gắt của một nhóm lợi ích các thành viên của trường đã làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng đào tạo của trường, tạo hình ảnh không tốt trong học sinh, sinh viên.

Được biết, Trường ĐH Hùng Vương hiện có hơn 9.000  học sinh, sinh viên đang theo học với tổng số giảng viên, cán bộ, nhân viên là 317 người.

Trường có 10 ngành đào tạo đại học, 8 ngành đào tạo cao đẳng với các hình thức đào tạo gồm chính quy, vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông.
Q.Hiền