Kinh tế - quản lý nuôi trồng thủy sản

Tin mới

12/02/2010 03:54

Đây là chuyên ngành mới của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tuyển sinh năm 2010 với chỉ tiêu 60, thi khối A, B

Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn về các hệ thống nuôi trồng thủy sản, các công nghệ sản xuất thức ăn và nuôi trồng thủy sản; kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý thủy sản bao gồm các lý thuyết và công cụ phân tích kinh tế, quản trị doanh nghiệp và trang trại thủy sản, về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.


Khi tốt nghiệp, sinh viên có các kỹ năng: Thiết kế, tổ chức và quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản và bảo vệ môi trường. Có khả năng phân tích và giải thích các vấn đề kinh tế xảy ra trong thực tiễn sản xuất và kinh doanh thủy sản; ứng dụng các lý thuyết và công cụ phân tích kinh tế vào tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh thủy sản theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, có khả năng quản trị doanh nghiệp và trang trại thủy sản, tham gia nghiên cứu, tư vấn về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững hoặc giảng dạy; có thể làm việc tại cơ sở nuôi trồng - chế biến thủy sản, cơ sở sản xuất, dịch vụ giống và thức ăn, công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ, quản lý doanh nghiệp, marketing trong nuôi trồng thủy sản, lập dự án đầu tư...

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI