Trong phiên họp toàn thể, đại biểu đã tập trung lắng nghe và thảo luận sôi nổi về các vấn đề đang gây bức xúc nhất hiện nay được trình bày qua các tham luận: Nghiên cứu khoa học, quản lý và khai thác tài nguyên biển đảo; Rác thải sinh hoạt: Các vấn đề về công nghệ xử lý, quản lý và kinh tế; Đánh đổi kinh tế - môi trường và các vấn đề trong khai thác, sử dụng tài nguyên; Tài nguyên nước khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau phiên họp toàn thể, đại biểu tiếp tục các phiên họp ở 5 phân ban trong từng lĩnh vực cụ thể của ngành tài nguyên - môi trường.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Hội nghị là dịp để các đại biểu trong và ngoài nước giao lưu, gặp gỡ, tăng cường mối quan hệ và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như các định hướng nghiên cứu trong tương lai. Hội nghị còn góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu cụ thể về sự phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng và môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đất nước.

Tin-ảnh: T.Thạnh