- Ban Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam trả lời: Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học công lập. Năm nay, trường tuyển 150 chỉ tiêu cho 3 ngành kỹ thuật địa chất (địa chất dầu khí, địa vật lý dầu khí), kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật hóa dầu. Trường xét tuyển thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường (thi nhờ), khối A.
Chương trình đào tạo 5 năm, được xây dựng theo hướng chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế về lĩnh vực dầu khí. Ngôn ngữ giảng dạy gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt. Sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên sẽ được ưu tiên bố trí việc làm tại các đơn vị, các dự án trong và ngoài nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Sinh viên chỉ phải đóng mức học phí theo quy định của các trường công lập (phần chi phí còn lại được PVN hỗ trợ). Hằng năm sẽ có khoảng 20% sinh viên xuất sắc được cấp học bổng tài năng sinh viên dầu khí và 10 suất học bổng du học nước ngoài.