Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tin mới

03/07/2017 07:21

Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

Người lao động (NLĐ) đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng TCTN đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN theo mẫu do bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) nơi đang hưởng TCTN. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm đã nêu rõ.

Giải quyết hồ sơ trong 3 ngày

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của NLĐ, TTDVVL có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN cho NLĐ và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng TCTN cho TTDVVL nơi NLĐ chuyển đến theo mẫu do bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN bao gồm: Đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN của NLĐ; giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng TCTN; bản chụp quyết định hưởng TCTN; bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng TCTN, quyết định tiếp tục hưởng TCTN (nếu có); bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng TCTN.

Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN, NLĐ trả lại thẻ BHYT cho tổ chức BHXH nơi đang chi trả TCTN cho NLĐ.

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Người lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề theo quy định

Nộp hồ sơ trong vòng 10 ngày

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN, NLĐ phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN cho TTDVVL nơi chuyển đến trừ các trường hợp theo quy định.

Kể từ ngày NLĐ nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN thì NLĐ thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang hưởng TCTN theo quy định của pháp luật.

NLĐ nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN quá thời hạn theo quy định nhưng nhiều nhất không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn chuyển nơi hưởng TCTN nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN do NLĐ chuyển đến, TTDVVL gửi văn bản đề nghị BHXH cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả TCTN và cấp thẻ BHYT cho NLĐ kèm theo bản chụp quyết định hưởng TCTN của NLĐ. Văn bản đề nghị BHXH cấp tỉnh theo mẫu do bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH quy định.

Tổ chức BHXH nơi NLĐ chuyển đến hưởng TCTN thực hiện chi trả TCTN và cấp thẻ BHYT cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Giải quyết hỗ trợ học nghề

NLĐ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điều 55 Luật Việc làm có nhu cầu học nghề được hỗ trợ 1 lần để học một nghề tại cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật về dạy nghề (viết tắt là cơ sở dạy nghề). Phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề.

NLĐ có nhu cầu học nghề thì phải nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho TTDVVL. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng TCTN: Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu do bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH quy định. Riêng hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng TCTN: Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định; bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 2, điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP; sổ BHXH.

TTDVVL có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề và trao cho NLĐ phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH quy định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, TTDVVL có trách nhiệm xem xét, trình giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho NLĐ.

Đối với người thất nghiệp quy định tại khoản 2, điều 24 của nghị định này khi được giải quyết hỗ trợ học nghề thì TTDVVL xác nhận đã giải quyết hỗ trợ học nghề vào sổ BHXH và chụp 1 bản để lưu hồ sơ.

Hỗ trợ người lao động đến hết thời gian học nghề

Trường hợp NLĐ đã hưởng hết thời gian được hưởng TCTN theo quy định mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc chuẩn bị tham gia học nghề theo quyết định của giám đốc Sở LĐ-TB-XH thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề. NLĐ có nhu cầu liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM - số 106/14D Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (028) 3514 7187 - 3514 7007.

Bài và ảnh: Nguyên Khôi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI