Trong năm qua, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV đã thu nộp ngân sách 4.548 tỉ đồng, đạt 102,14% kế hoạch. Trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, đã phát hiện 234 vụ, trong đó chủ yếu là vi phạm hành chính về hải quan, trị giá hàng vi phạm ước tính trên 117 tỉ đồng.

H.Nhân