Do từ trước Tết tổng công ty đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch vận chuyển và lưu kho hợp lý nên hiện tại phần lớn lượng hàng này đã được điều chuyển về các kho trung chuyển tại các vùng miền, sẵn sàng phục vụ theo nhu cầu sử dụng tại địa phương.

Ngoài lượng hàng Đạm Phú Mỹ do nhà máy sản xuất, trong quý I/2013, PVFCCo cũng triển khai nhập khẩu khoảng 25.000 tấn phân bón khác như SA và NPK để bổ sung và đa dạng hóa nguồn cung phân bón cho thị trường trong nước.

T.Thủy