Sanofi là tập đoàn dược phẩm nước ngoài duy nhất có 2 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP tại TPHCM. Sanofi đã cung cấp trên thị trường Việt Nam 150 danh mục loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, với hơn 1.200 nhân viên làm việc trên cả nước.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Sanofi đã có nhiều đóng góp tích cực cho các chương trình vì sức khỏe cộng đồng mà gần nhất là xét nghiệm và khám tư vấn miễn phí cho 2.500 bệnh nhân đái tháo đường trên toàn quốc.

N.Hiệp