Nếu như các dịch vụ lưu trữ đám mây khác như Dropbox chỉ giới hạn cung cấp 2 GB khi đăng ký mới và muốn mở rộng thêm không gian lưu trữ người dùng cần giới thiệu dịch vụ này đến nhiều người hơn. Do đó, ai muốn sở hữu 50 GB lưu trữ đám mây miễn phí đơn giản hơn đã có thể đăng ký một tài khoản mới trên Box. Đây không phải là lần đầu tiên dịch vụ này khuyến mãi nhưng lần này là mức cao nhất mà Box từng áp dụng.

Một điểm hạn chế của dịch vụ này là file lưu trữ chỉ được tối đa 250 MB nhưng nếu muốn mở rộng, người dùng có thể đăng ký thêm gói nâng cấp có tính phí.

A.Thanh