Xếp vị trí thứ 2 là Hồng Kông với tốc độ đạt 19,6 Mbps, thứ 3 là Đan Mạch với 19,1 Mbps và thứ 4 là Canada với tốc độ 18,1 Mbps. Mỹ, quốc gia có nhiều nhà mạng dùng 4G LTE nhất và cũng là nước triển khai công nghệ 4G thứ 2 trên thế giới, lại chỉ đứng ở vị trí thứ 8 với tốc độ truy cập trung bình chỉ 9,6 Mbps. Hai quốc gia ở châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt xếp hạng 6 và 9.

OpenSignal đã sử dụng một ứng dụng cùng tên chạy trên nền tảng Android để thu thập tất cả dữ liệu về tốc độ truy cập mạng 4G LTE tại các nhà mạng ở 62 quốc gia trên toàn thế giới.

A.Thanh