Yahoo! Blog Việt Nam ngưng hoạt động từ 17-1-2013

Tin mới

08/12/2012 21:12

Theo Yahoo!, nguyên nhân đóng cửa Yahoo! Blog là để Yahoo! tập trung vào việc cải tiến những sản phẩm cốt lõi và sáng tạo ra các sản phẩm mới tốt hơn.

Kể từ ngày 17-1 đến 14-3-2013, người dùng có thể xuất và lưu trữ dữ liệu trên Yahoo! Blog bao gồm: bài viết, bình luận bài viết, hình ảnh để sao lưu lại trước khi dịch vụ này đóng cửa hoàn toàn.

Tiến trình đóng cửa cụ thể được Yahoo! cho biết như sau: Từ ngày 6-12-2012, Yahoo! Blog Việt Nam sẽ chấm dứt đăng ký mới, đồng thời chấm dứt việc thay đổi server quốc gia đối với người dùng hiện có. Từ ngày 6-12-2012 đến 16-1-2013, người dùng vẫn có thể sử dụng blog bình thường. Từ ngày 17-1-2013, hệ thống sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn.

C.Trung
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI