Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2012. Theo đó, dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm cuối năm 2012 là 101.333 tỉ đồng, giảm gần 0,5% so với cuối năm 2011. Tiền gửi tại các ngân hàng và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm gần 73% xuống 21.986 tỷ đồng. Tổng tài sản của ACB đạt 177.011 tỷ đồng, giảm 37%,  tương đương 104.000 tỉ đồng. 

Trong hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối,  ACB tiếp tục lỗ 1.863 tỉ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư  213 tỉ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi  256 tỉ đồng.

Do chi phí quản lý cao cộng với việc thua lỗ từ kinh doanh ngoại hối và vàng nên  lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro của năm 2012 giảm 62,5% so với 2011. Kết quả , năm 2012, ACB  chỉ đạt lợi nhuận 928,4 tỉ đồng.
Thy Thơ