Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Tin mới

01/01/2011 00:28

(NLĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2408/QĐ-TTg bổ sung, sửa đổi điều 4 Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg ngày 7-1-2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Theo Quyết định 2408/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo sẽ có thêm phó trưởng ban chuyên trách, thêm 2 ủy viên là đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

 
Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.
 
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp....
B.T.H
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI