Trên các chuyến bay của CEB tại Việt Nam, sản phẩm trà xanh C2 do Công ty TNHH URC Việt Nam thuộc Tập đoàn URC sản xuất sẽ được đưa vào phục vụ hành khách.

X.Hòa