Trước đó, Hiệp hội Điều Việt Nam đã có công văn gửi Chính phủ đề nghị gia hạn nợ vay cho một số DN chế biến xuất khẩu điều.

T.Dũng