Hợp tác này nằm trong chương trình giao thương, khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại đầu tư tại Myanmar năm 2012 do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức tại Yangon - Myanmar.

T.Phương