Thông cáo báo chí trên website Habubank

Theo đó, Habubank khẳng định, thông tin SHB đang tiến hành mua lại Habubank và được Ngân hàng (NH) Nhà nước nhất trí về chủ trương là không chính xác và không có cơ sở.

“Những thông tin này đã ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động bình thường của NH, ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống các NH thương mại nói chung. Đồng thời, làm nhiễu thông tin trên thị trường chứng khoán có thể gây phương hại tới quyền lợi của các nhà đầu tư” - thông cáo của NH này nêu rõ.

Theo Habubank, với xu thế phát triển của thị trường và thực hiện chủ trương của Nhà nước, NH luôn chào đón cơ hội được hợp tác với các nhà đầu tư tham gia xây dựng, phát triển NH phù hợp với quy định.
Trước đó, trên thị trường tài chính có nhiều thông tin cho rằng NH nhà nước đã nhất trí về mặt chủ trương cho phép SHB mua lại HBB. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu của HBB giảm.

Tại phiên giao dịch đang diễn ra ngày 13-3, giá tham chiếu của cổ phiếu HBB là 6.700 đồng, giảm 0,2 điểm so với ngày hôm trước.

T.Phương