Hiệu quả từ trưng bày sản phẩm

Tin mới

29/09/2014 19:34

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại TP HCM, tổ chức khóa đào tạo “Gia tăng hiệu quả kinh doanh bán lẻ thông qua trưng bày sản phẩm” cho các doanh nghiệp, từ ngày 2 đến 3-10 tại văn phòng chi nhánh tại TP HCM

Theo đó các chuyên gia sẽ trang bị cho các doanh nghiệp về những kiến thức tối đa hóa bán hàng, vai trò của trưng bày sản phẩm đối với phân phối, bán hàng; Trưng bày sản phẩm là bán hàng theo kiểu tự phục vụ; Thực hiện bố cục giao tiếp hiệu quả trong trưng bày sản phẩm; Phương pháp thu hút khách hàng tăng doanh số từ sáng tạo trong trưng bày sản phẩm... Đồng thời đưa ra các mô hình thành công phù hợp với ngành bán lẻ hiện nay.  Đó là nguyên tắc bảo đảm thành công trong trưng bày sản phẩm theo kiểu “5S” của Nhật Bản.

T.Bình
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI