Tang vật thu giữ gồm 3.480 con gia cầm và 77.200 trứng gia cầm. Trong đó có một số vụ vận chuyển gia cầm có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y địa phương nhưng khi đối chiếu lại dư thừa số lượng rất cao.

N.Hải