Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, trong 5 năm 2006-2010, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh đạt 12,8%/năm, trong đó, GDP năm 2010 tăng gấp 1,8 lần so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng chiếm 79% trong GDP.
 
Theo TTXVN, phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam trong những năm qua, đã được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sau khi chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của Quảng Nam, Thủ tướng chỉ đạo: Chuẩn bị kế hoạch 5 năm tới với tinh thần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh về hạ tầng và nguồn nhân lực, tạo bước đột phát đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững, tỉnh cần đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ô tô... gắn với đó là phát triển du lịch nghỉ dưỡng.
 

 

 

B.T.D