Thắt chặt đầu tư tài chính của công ty Nhà nước

Tin mới

07/03/2008 01:00

(NLĐ) - Đó là nội dung dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư ra doanh nghiệp khác do Bộ Tài chính soạn thảo trình Chính phủ ban hành trong tháng 3-2008

Điểm mới trong dự thảo này là quy định công ty Nhà nước không có chức năng đầu tư tài chính (ngoại trừ ngân hàng hoặc công ty tài chính) hoặc kinh doanh bất động sản sẽ không được phát hành trái phiếu ra công chúng để đầu tư chứng khoán và kinh doanh bất động sản. Công ty Nhà nước chỉ được quyền chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ không vượt quá 3 lần. Nếu vượt quá, phải báo cáo đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định các dự án huy động vốn và thông báo cho Bộ Tài chính để theo dõi và giám sát...

Những quy định này nhằm hạn chế việc huy động vốn đầu tư tràn lan, kém hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của công ty Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn vay, bảo đảm khả năng thanh toán, bảo đảm độ an toàn cho nền kinh tế.

P.Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI