Tại các shop hoa tươi, hoa cắm sẵn chủ đề 14-2 được trưng bày khá nhiều nhưng vắng khách mua. Thị trường hoa năm nay có một số loại hoa mới như hồng Love story, Sweet unique, Ocean song và một số giống hoa khác do Dalat Hasfarm nhập khẩu.


 

T.Nhân