Phạm Ngọc Hạnh (Công ty Mai Lan Anh, quận 2- TPHCM)

 
- Ông Vũ Xuân Thu, Phó Giám đốc Công ty Mai Lan Anh, trả lời: Bà Hạnh xin nghỉ phép nhưng chưa được chấp thuận đã tự ý nghỉ. Hết hạn nghỉ phép, bà Hạnh cũng không trở vào làm việc. Công ty đã lập biên bản về sự việc trên. Tiền lương tháng 4 của bà Hạnh chúng tôi tạm giữ lại. Mời bà Hạnh đến công ty giải quyết công việc và nhận lương còn lại.