Một số nhân viên Công ty Vạn Phát (quận 11- TPHCM)

 
- Bà Trần Thị Tú Trinh, Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty Vạn Phát, trả lời: Đúng là công ty có quy định thanh toán tiền tàu xe cho người lao động nghỉ phép năm. Tuy nhiên, để được thanh toán, ngoài vé tàu xe, người lao động phải có xác nhận của địa phương nơi nghỉ phép và chỉ được thanh toán chi phí cho một địa điểm nghỉ phép mà người lao động lựa chọn. Những trường hợp không được thanh toán vừa qua là do thiếu chứng nhận của địa phương hoặc do người lao động yêu cầu phải thanh toán chi phí tàu xe cho tất cả những nơi đã đến trong dịp nghỉ phép.