Trần Hùng (quận 8 - TPHCM)

 
- Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Nếu những người lao động đó xuất ngũ trước tháng 10-1993 và sau đó được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước thì thời gian phục vụ trong quân ngũ được tính là thời gian tham gia BHXH. Nếu sau đó, làm việc cho các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thì thời gian trong quân ngũ trước đó không được tính là thời gian tham gia BHXH.