CHỦ ĐỀ

Mời góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Hãy vì sức khỏe người lao động

Tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức vào ngày 14-8, khi cho ý kiến về nới rộng khung giờ làm thêm trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu bày tỏ quan điểm: Nếu người lao động (NLĐ) cứ quần quật làm trong nhà máy thì họ không còn thời gian chăm sóc bản thân, gia đình, không thể tái tạo sức lao động. Do vậy, cá nhân tôi không ủng hộ tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm.

Hãy vì sức khỏe người lao động