CHỦ ĐỀ

Mời góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu

NLĐO) - Công nhân dệt may mong muốn rút ngắn tuổi nghỉ hưu, nếu không thì cũng duy trì ở mức 55 tuổi nghỉ hưu đối với nữ chứ không nên tăng.

Nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu