CHỦ ĐỀ

Mời góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Thận trọng khi tăng tuổi nghỉ hưu

Xung quanh đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động (NLĐ) trong Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), qua theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi thấy số đông NLĐ, nhất là công nhân (CN) trực tiếp sản xuất, đều bày tỏ thái độ không đồng tình. Nhiều chuyên gia lao động lâu năm cũng tỏ ra cảm thông với thái độ này của NLĐ.

Thận trọng khi tăng tuổi nghỉ hưu