Điều kiện đứng tên sang nhượng lại doanh nghiệp tư nhân

Tin mới

31/10/2009 00:59

Hỏi: Tôi có người bạn đang làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay do sức khỏe kém, bạn tôi muốn nhượng lại doanh nghiệp tư nhân này cho tôi. Vậy tôi cần phải có điều kiện gì để được đứng tên sang nhượng lại doanh nghiệp tư nhân? Huỳnh Ngọc N. (Q. Bình Tân - TPHCM)

- Luật sư Ngô Đình Hoàng trả lời: Khoản 2 điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:
“Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:


a) Cơ quan Nhà nước, đơn vị Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản Nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;


b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;


c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội
Nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân Việt Nam;


d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu Nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;


đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;


e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh;


g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản”.


Nếu ông không thuộc diện quy định tại khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp nêu trên và không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác thì có quyền nhận chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân và đứng tên đăng ký kinh doanh.

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI