- Trật lất, chỉ có 1 mùa thôi. Mùa thu.

- Sao chỉ 1 mùa, mà lại là mùa thu?

- Các ông bộ - ngành quanh năm suốt tháng thu hết thuế này đến phí khác thì không phải cả năm chỉ có 1 “mùa thu” là gì! Ông xem, hết tăng thu viện phí là đến đòi thu thuế vàng, sau đó thì thu phí bảo trì đường bộ, rồi học phí cũng tăng. Thậm chí, có dạo “ông” Bộ Tài chính còn đòi thu thuế thu nhập của bà đẻ nữa...

- Bà đẻ lấy tiền đâu mà đóng. Thuế má chi mà ác nhơn.

- Bị công luận phản ứng quá, “ông” Tài chính bỏ ý định đó rồi, nay ổng “đẻ” ra khoản thu khác nè, cũng bị cho là “ác nhơn” không kém: Từ ngày 25-2, bên cạnh một số đối tượng khác thì trẻ em dưới 10 tuổi và thương binh, bệnh binh qua cầu, phà phải đóng phí.

- Trời đất ơi, trẻ em dưới 10 tuổi và thương binh, bệnh binh đều không có khả năng lao động sinh thu nhập, thậm chí thương - bệnh binh đã cống hiến một phần cơ thể cho Tổ quốc thì phải đáng được miễn, giảm phí chứ. Đó là chưa nói chính sách của Đảng và Nhà nước ta là luôn quan tâm, chăm sóc đối với người có công, người già, trẻ em, người tàn tật… mà!

- Nói dại, mấy ông soạn thảo chính sách thuế kiểu đó mà đi viết sách giáo khoa thì dân tình... chắc chết.

- ...?

- Mấy ổng sẽ sửa sách giáo khoa địa lý thành: Nước ta chỉ có 1 mùa: Mùa thu!!!

A.Q