Sản phẩm hiện đang bán tại các cửa hàng và các hệ thống siêu thị Maximark, Citimart, Vinatex, Văn Lang, Sài Gòn… Sản xuất và phân phối: Công ty Mỹ phẩm Hoàng Anh - Hotline: (08) 3851 3452  - web: www.asavn.vn.

H.Anh