Đầu tháng 2 vừa qua, chương trình đã tiến hành trao tặng 5 căn nhà cho 5 hộ nông dân nghèo ở huyện Thoại Sơn, Tri Tôn (An Giang). Theo kế hoạch, trong năm 2013, chương trình sẽ trao tặng 11 căn nhà trị giá 600 triệu đồng cho các hộ nghèo ở An Giang, Yên Bái và Lào Cai. 

Khởi động từ năm 2010, dự kiến đến 2017 sẽ trao tặng 110 căn nhà cho các hộ nghèo trên cả nước.

P.Thảo