Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH VN, cho biết sau 1 năm Luật BHYT có hiệu lực, đối tượng tham gia BHYT đã tăng từ 49,5 triệu người năm 2009 lên 53 triệu người trong 5 tháng đầu năm 2010 (chiếm khoảng 62% dân số). Năm 2010, số thu BHYT tăng gần 200% so với năm 2009, ước đạt 26.000 tỉ đồng.

 
Theo thống kê, trong quý I/2010, tổng chi khám chữa bệnh BHYT trên 3.900 tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
N.Dung