Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc BV Ung Bướu TP, đề nghị TP có cơ chế, chính sách giao phần giường bệnh không sử dụng hết ở BV quận, huyện cho các BV tuyến trên có chuyên khoa bị quá tải. Ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP, đồng tình với đề xuất trên và cho rằng các BV công và tư cần phối hợp trong khám chữa bệnh… để góp phần vào việc giảm tải.

Ng.Thạnh