Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu

Tin mới

05/09/2016 19:35

Sau hơn 20 năm đàm phán kể từ khi Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được thông qua vào năm 1992, ngày 12-12-2015, lần đầu tiên tại Paris, 195 quốc gia đã đồng thuận để đạt được một thỏa thuận, ràng buộc về pháp lý cho tất cả các nước về biến đổi khí hậu.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, việc thông qua Thỏa thuận Paris được coi là cuộc cách mạng đẹp nhất mà Paris từng chứng kiến nhằm cứu trái đất... Đó là thông tin của ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại hội thảo tham vấn kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu

Cũng theo ông Hà, Thỏa thuận Paris là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả các bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Trách nhiệm này đã được các bên cam kết thông qua đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC). Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động vì sự phát triển bền vững, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó thông qua xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và chiến lược tăng trưởng xanh. Đây là những định hướng chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu căn cơ, bài bản trong nhiều thập kỷ tiếp theo và là nội dung chủ đạo khi xây dựng cam kết nêu trong INDC của Việt Nam trình Liên Hiệp Quốc tháng 10-2015.

Được sự hỗ trợ về tài chính trực tiếp từ UNDP và GIZ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu. Với kinh nghiệm hợp tác cùng các cơ quan chính phủ trong ứng phó với biến đổi khí hậu nhiều năm qua và vì sự phát triển vững bền nên cần sự góp ý với những hoạt động dự kiến từ nay đến năm 2030. Bản kế hoạch đã bao trùm hết những gì Thỏa thuận Paris yêu cầu đối với Việt Nam hay chưa, nếu cần bổ sung thì bổ sung vấn đề gì và nội dung bổ sung có liên quan thế nào đối với các nội dung yêu cầu của Thỏa thuận Paris. Xem xét tính kế thừa của các hoạt động dự kiến thực hiện với những nỗ lực hiện nay của Việt Nam. Xem xét tính khả thi về tất cả các mặt kinh tế, công nghệ, chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Xem xét các giải pháp thực hiện, cần bổ sung, điều chỉnh thế nào trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng mạnh mẽ.

H.Xiêm
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI