Kết quả, vẫn còn tình trạng người bệnh phải mua thuốc bên ngoài, nhà thuốc BV không cung cấp đầy đủ thuốc kê trong đơn; kiểm tra 58 đơn thuốc, phát hiện một số thiếu sót như ghi thiếu địa chỉ người bệnh, không ghi tên thuốc theo tên chung quốc tế, ghi thiếu hàm lượng; việc quản lý đơn thuốc điều trị ngoại trú của các BV chưa thống nhất; còn hiện tượng kê nhiều thuốc bổ, vitamin không cần thiết đối với các đơn thuốc cho đối tượng người bệnh phải trả viện phí trực tiếp. Có đến 5 BV chưa thực hiện mẫu đơn thuốc ngoại trú và sổ khám bệnh theo quy định.

Theo Đức Trung (Hà Nội Mới)