Đó là sản phẩm của Công ty TNHH SX-TM Tân Anh Huy (phường 13, quận Tân Bình), với nước uống đóng bình hiệu Sapawa (loại 21 lít, NSX 23-6-2010, HSD 1 năm) và sản phẩm của Công ty TNHH TM DV SX Minh Trung (phường 6, quận Tân Bình), với nước uống đóng bình hiệu Minh Trung (loại 20 lít, NSX 16-6-2010, HSD 1 năm).

Ng.Thạnh