Đây là một dạng sản phẩm đầu tư, khách hàng có cơ hội nhận được khoản tiền lãi cao hơn tiền gửi kỳ hạn thông thường do lãi suất phụ thuộc vào sự biến động tỉ giá các loại ngoại tệ trên thị trường. HSBC cam kết bảo toàn vốn đầu tư cho khách hàng và một khoản lãi tối thiểu khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng không được rút trước hạn. Loại ngoại tệ đầu tư tiền gửi cấu trúc có thể là đồng USD, AUD, CAD, JPY… tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

T.Phương