Chương trình ưu đãi mới của MB triển khai từ ngày 22-2 đến hết ngày 31-3, áp dụng đối với các món giải ngân mới, kỳ hạn tối đa lên tới 6 tháng, dành cho các khách hàng có xếp hạng tín dụng từ loại A trở lên, không có nợ xấu tại thời điểm xét giải ngân.

Ông Đinh Như Tuynh, Phó Giám đốc khối SME - MB, cho biết: “Việc tung ra gói tín dụng 1.000 tỉ đồng ngay sau khi gói tín dụng ưu đãi 2.000 tỉ đồng vừa kết thúc nhằm tạo ra một chuỗi hỗ trợ mang tính liên tục cho doanh nghiệp, giúp họ tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh. Đây cũng là nhóm đối tượng nằm trong diện ưu tiên cung cấp tín dụng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước”.

N.Minh