Quỹ mở đầu tiên của VCBF

Tin mới

29/12/2013 21:28

Công ty Liên doanh quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (quỹ VCBF-TBF) số 07/GCN-UBCK vào ngày 24-12. Ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF là ngày 2-1.

Đây là quỹ mở đầu tiên của VCBF - một công ty liên doanh giữa Vietcombank và Franklin Templeton Investments - Tập đoàn Quản lý Quỹ hàng đầu hoạt động toàn cầu. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm.

Số tiền tối thiểu để đầu tư vào Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF  chỉ với 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 1 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo, không hạn chế số tiền tối đa. P.LanQuỹ mở đầu tiên của VCBF

Công ty Liên doanh quản lý  Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (quỹ VCBF-TBF) số 07/GCN-UBCK vào ngày 24-12. Ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF là ngày 2-1.

Đây là quỹ mở đầu tiên của VCBF - một công ty liên doanh giữa Vietcombank và Franklin Templeton Investments - Tập đoàn Quản lý Quỹ hàng đầu hoạt động toàn cầu. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm.

Số tiền tối thiểu để đầu tư vào Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF  chỉ với 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 1 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo, không hạn chế số tiền tối đa.

P.Lan
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI