Quyền lợi bảo hiểm mới dành cho 40 bệnh nan y của ACE Life

Tin mới

30/09/2014 18:05

Ngày 29-9, ACE Life chính thức giới thiệu 2 quyền lợi bảo hiểm mới dành cho 40 bệnh nan y với nhiều mức độ khác nhau là “Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y” và “Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh nan y” ra thị trường Việt Nam. Đây là bước phát triển mới của sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Toàn diện 2013”, được thiết kế nhằm mang lại giải pháp bảo vệ tài chính cho người tham gia bảo hiểm, nếu chẳng may mắc phải bệnh nan y làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của gia đình.

Theo đó, “Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y” tập trung vào việc hỗ trợ chi phí điều trị ngay từ những giai đoạn đầu tiên của bệnh, trong khi “Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh nan y” chi trả lên đến 300% mệnh giá của quyền lợi bảo hiểm gia tăng này với nhiều lần chi trả cho 3 bệnh nan y khác nhau.

Bên cạnh việc bảo vệ nguồn tài chính của khách hàng trước 40 bệnh nan y phổ biến, toàn bộ phí bảo hiểm của các quyền lợi bảo hiểm gia tăng này, sau khi trừ các khoản phí theo quy định, sẽ được chuyển vào tài khoản hợp đồng của khách hàng và được hưởng quyền lợi đầu tư theo chính sách đầu tư của quỹ liên kết chung.

 

H.Mai
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI