Đây được xem là tiền đề quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank) nhằm thống nhất củng cố tổ chức, nâng cao quản trị, điều hành, hướng đến mục tiêu đưa các hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh và hiệu quả.
 

Ông Đào Văn Nghiệp, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng thuận, nhất trí cao

Tiếp nối tinh thần vững tin và đồng thuận từ đại hội cổ đông thường niên, ngày 7-2 vừa qua, TRUSTBank tiếp tục tổ chức kỳ đại hội cổ đông bất thường thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, ban kiểm soát và thực hiện biểu quyết bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2009 - 2013.

Đại hội diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh Long An, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Long An và sự tham dự của 196 cổ đông, đại diện 276.576.051 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,2% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quyết tâm thực hiện thành công đề án tái cấu trúc ngân hàng, phương án nhân sự bổ sung đã được tuyệt đại đa số cổ đông nhất trí thông qua. Sáu thành viên HĐQT chính thức đảm nhiệm vai trò quản trị ngân hàng nhiệm kỳ 2009 - 2013. Các thành viên HĐQT gồm: ông Phạm Công Danh, ông Phan Thành Mai, ông Mai Hữu Khương, bà Vũ Bạch Yến, ông Trần Hiệp và ông Phạm Trung Dũng - thành viên độc lập. Các thành viên ban kiểm soát là ông Nguyễn Quốc Viễn, ông Đỗ Đình Do và bà Nguyễn Thị Mai Hương.

Tăng cường quản trị, kiểm soát

Nâng cao quản trị điều hành, tăng cường kiểm soát trong hoạt động, hướng đến mục tiêu đưa các hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh và hiệu quả là một trong những chiến lược của lộ trình tái cơ cấu TRUSTBank.

Việc thành lập các ủy ban thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT là một trong những nội dung được quy định theo nghị định của Chính phủ về tổ chức, quản trị và hoạt động của ngân hàng thương mại sẽ được TRUSTBank chú trọng trong thời gian tới nhằm tăng cường quản trị, kiểm soát và nâng cao vai trò của HĐQT trong định hướng phát triển ngân hàng. Đặc biệt, sẽ hoàn thiện và phát huy hiệu quả các ủy ban như: ủy ban chiến lược, ủy ban quản lý rủi ro và ủy ban nhân sự.

Đây cũng là tiền đề quan trọng trong tiến trình tái cấu trúc TRUSTBank với trọng điểm là tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các tập đoàn, tổ chức, tư nhân trong nước, chủ động giải quyết ổn thỏa các vấn đề nội tại, không trông chờ vào sự “cứu trợ” của Ngân hàng Nhà nước.

Với chiến lược tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng “tam nông”, sự song hành của Tập đoàn Thiên Thanh - đối tác chiến lược, có hệ thống kết nối với hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại, vật liệu xây dựng, thiết bị nội ngoại thất, nhà ở cho người thu nhập thấp, TRUSTBank sẽ có những định hướng phát triển mới, từng bước chuyển dịch cơ cấu để tiến tới mục tiêu chuyên biệt hóa dịch vụ ngân hàng mang tính đặc thù.

Đặc biệt, TRUSTBank sẽ triển khai thực hiện theo chủ trương mới nhất của Chính phủ tại các nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, tháo gỡ khó khăn, giải phóng hàng tồn đọng, hỗ trợ người mua nhà với lãi suất cho vay thấp, 8%/năm, thời hạn cho vay đến 10 năm...

Bài và ảnh: THỦY HƯƠNG