* Phóng viên: Chính phủ đã đề ra một loạt giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản (BĐS), Viet Capital Bank hưởng ứng chủ trương này như thế nào, thưa ông?

- Ông Đỗ Duy Hưng:

Hiện tại, chúng tôi chủ yếu triển khai chương trình cho vay mua nhà, chứ chưa đẩy mạnh cung cấp tín dụng cho các dự án BĐS. Lý do là trên thị trường BĐS hiện nay, căn hộ tồn kho khá nhiều, sức mua giảm, các doanh nghiệp BĐS vẫn đang trong giai đoạn giải quyết hàng tồn kho trước đây là chính. Trái lại, nhu cầu thực sự của người đi mua nhà ở hiện nay khá lớn. Với mức lãi suất 12%-13%, tôi nghĩ người mua nhà đã hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đối với Viet Capital Bank, hưởng ứng chủ trương chung, thay vì cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp, chúng tôi đang nỗ lực cung cấp tín dụng cho phía cầu và góp phần thúc đẩy giải quyết bài toán hàng tồn kho BĐS. 
 
 Dự kiến năm 2013 Viet Capital Bank sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 15%
Ảnh: THU VÂN

* Cụ thể, Viet Capital Bank dành gói tín dụng bao nhiêu để cho vay dạng này?

 - Xuất phát điểm của chúng tôi là ngân hàng nhỏ nên dư nợ tín dụng cũng như các sản phẩm cho vay khách hàng chưa nhiều. Nếu được tăng trưởng tín dụng khoảng 15%/năm trong năm 2013 thì Viet Capital Bank sẽ cân đối và dành khoảng 350 tỉ đồng cho vay mua nhà.

*Hoạt động của Viet Capital Bank trong năm 2012 vừa qua thế nào, thưa ông?

- Do xuất phát điểm của Viet Capital Bank không quá lớn và trong quá khứ không tăng trưởng nóng nên chúng tôi không đứng trước áp lực nợ xấu nhiều và đặc biệt là các loại dư nợ liên quan đến cho vay BĐS. Về hiệu quả kinh doanh, dự kiến Viet Capital Bank chỉ hoàn thành khoảng 50% kế hoạch lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Lẽ ra lợi nhuận của chúng tôi cao hơn nhưng do thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng trần lãi suất cho vay là 15% nên đã ảnh hưởng khoảng 130 tỉ đồng lợi nhuận.

* Năm qua, Viet Capital Bank thay đổi khá nhiều về diện mạo, còn bên trong thì sao, thưa ông?

- Năm 2012, chúng tôi thực hiện cuộc cách mạng về dịch vụ bằng cách đưa hệ thống “core-banking” vào sử dụng. Chúng tôi cũng đã phát triển các mảng dịch vụ không thể thiếu với một ngân hàng hiện đại như dịch vụ e-banking, ATM, dịch vụ thẻ thanh toán… Bên cạnh đó, ngân hàng đã ban hành nhiều quy trình, quy chế, quy định nội bộ và hoàn thiện hệ thống văn bản, pháp lý để phù hợp với hệ thống thương hiệu mới.

* Viet Capital Bank đặt các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2013 như thế nào?

- Dự kiến năm 2013, Viet Capital Bank sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 15%. Kế hoạch kinh doanh này được xây dựng dựa trên kịch bản kinh tế thế giới và Việt Nam chưa thực sự phục hồi, tổng cầu yếu và  hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước vẫn trầm lắng. Kế hoạch kinh doanh này dĩ nhiên phải được đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua. Trong điều kiện kinh tế sớm khởi sắc, môi trường kinh doanh thuận lợi, chúng tôi sẽ phấn đấu đạt các mục tiêu cao hơn.

*Ông có thể chia sẻ về hướng đi Viet Capital Bank trong một vài năm tới?

- Trước mắt, chúng tôi hướng tới việc chuẩn hóa nhân sự, đầu tư nâng cấp chi nhánh khang trang và mở rộng thêm mạng lưới. Về sản phẩm của ngân hàng, sau khi đưa hệ thống “core-banking” vào vận hành, chúng tôi sẽ phát triển cung cấp đầy đủ các sản phẩm của một ngân hàng hiện đại. Trước mắt, chúng tôi tập trung vào hoạt động bán lẻ để tạo nền tảng ổn định, sau đó từng bước mở rộng, tăng tỉ trọng bán buôn. Tùy theo mức độ phục hồi của kinh tế Việt Nam, Viet Capital sẽ có các mục tiêu phát triển vừa tầm và phù hợp. 

THU VÂN thực hiện