Theo ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, mục tiêu ở giai đoạn II là tiếp tục vận động mọi tầng lớp nhân dân tập luyện với chỉ tiêu phấn đấu từ 28% năm 2015 lên đến 33% dân số tham gia. Theo đó, ngành TDTT sẽ tập trung đầu tư nhiều hơn cho phong trào thể thao học đường và kêu gọi các hoạt động xã hội hóa thể thao. Mục tiêu ở giai đoạn II cũng sẽ là việc vận động Việt Nam được quyền đăng cai Á vận hội 18 năm 2019.

T.Trung