Chiến tranh Mỹ - Triều có bùng nổ? - Ảnh 1.

Infographic: Lê Duy; dữ liệu: Mỹ Nhung