Theo lời cảnh sát thì Saksri Ketseekaeo, 56 tuổi đã thông báo với cảnh sát rằng có một khách hàng để quên túi trên xe taxi của ông. Trong túi toàn vàng và Saksri đã chạy vòng vòng tìm người khách ở Bangkok nhưng không thấy. Ông Saksri thông báo trong túi có 10 hộp và khi ông mở ra ba hộp đã thấy đầy vàng.
Sau đó, một người nhà của Saksri thấy thông báo tìm của rơi của ông Ekkarat Kanokwannakorn, 60 tuổi trên truyền hình mô tả đúng số vàng. Người này đã thông báo lại cho Saksri và hai bên liên hệ để trao trả đồ đánh rơi.

ông Ekkarat Kanokwannakorn mang số vàng kể trên từ cửa hàng của mình ở Ubon Ratchathani đến ngoại ô Bangkok để giải quyết việc làm ăn cũng như thăm họ hàng. Tối 13-3, ông bắt taxi của Saksri từ Yaowarat đến chợ Si Mum Muang nhưng để quên túi đồ khi rời khỏi xe.
 

Ngày 16-3, Saksri đã trao trả lại cho cho khách hàng toàn số vàng tại đài phát thanh cảnh sát Sor Wor Por 91, và được tặng lại một hộp vàng trị giá khoảng 6.000 USD để cảm ơn.
M.Khuê (Theo Bangkok Post)