Chiều 10-11, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo) - cho biết buổi khảo sát có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận thực trạng chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công tại Văn phòng Trung ương Đảng và khối cơ quan Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng cũng là cơ quan tổng hợp, tham mưu cho Trung ương Đảng về Đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công.

Quá nhiều loại phụ cấp làm mất bản chất tiền lương - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nhà nước đã khởi động sớm việc nghiên cứu, xây dựng đề án với cách làm bài bản, tham vấn cặn kẽ tại các cơ quan của hệ thống chính trị, nhà nước và đoàn thể. Chính sách tiền lương hiện còn nhiều bất cập với mức lương thấp, chưa đáp ứng đầy đủ mức sống tối thiểu ở khu vực thành thị, chưa sát đặc thù nghề nghiệp và tính chất lao động của một số ngành; tồn tại quá nhiều phụ cấp, có người hưởng cùng lúc nhiều loại phụ cấp và phụ cấp chiếm tỉ lệ cao trong lương làm mất đi bản chất của tiền lương. Ông Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ việc cải cách tiền lương ở một số khu vực phải khuyến khích người lao động phấn đấu vì chức phận chứ không phải vì chức vụ, khuyến khích người lao động đầu tư cho chuyên môn; khẳng định chính sách lương có vai trò động lực cho người lao động, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những kiến nghị của Văn phòng Trung ương Đảng dành cho việc xây dựng đề án, trong đó lưu ý cơ quan thường trực là Bộ Nội vụ tính toán thiết kế bảng lương chức vụ trong hệ thống chính trị gồm các cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể xã hội, trong hệ thống các chức danh bầu cử...; xây dựng hệ thống phụ cấp gắn với chức vụ và vị trí việc làm, có thể đưa vào cơ cấu tiền lương; khẩn trương đánh giá, hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm.

Trưởng Ban Chỉ đạo tin tưởng với sự phối hợp của Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ hoàn thành xây dựng đề án để trung ương Đảng thảo luận và thông qua nghị quyết cải cách tiền lương. "Cùng với Nghị quyết số 18 và số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, nâng chất lượng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, chúng ta sẽ tiến tới thực hiện thành công cải cách chính sách tiền lương, tạo động lực cho sự phát triển của người lao động, doanh nghiệp và quốc gia trong thời gian tới" - Trưởng Ban Chỉ đạo Vương Đình Huệ nói. 

Thế Dũng